Participació ciutadana

Mª José Cervantes, Treballadora Social d’Avafi va presentar un projecte a la DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ.

PROJECTE:

“AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DES D’AVAFI”

Està destinat a la Participació Ciutadana. La seua finalitat és sensibilitzar d’una manera més pròxima i participativa a la societat en general sobre el  sentir, el viure el dia a dia les persones afectades per Fibromiàlgia i/o Síndrome de Fatiga Crònica i de les persones que sense tindre estes malalties, viuen la realitat de les mateixes, d’alguna forma.

És per este motiu que Avafi llança una convocatòria per a participar la ciutadania en l’edició d’un llibre de Relats: “LA FIBROMIALGIA I/O LA SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA EN LA VIDA” i que es regirà per les següents

BASES

1.- Poden participar totes les persones que ho desitgen, estiguen o no associades a Avafi, tinguen o no estes malalties (Fibromialgia i/o Síndrome de Fatiga Crònica).
2.– Ha de ser un relat no publicat en cap mitjà, (paper o internet.)
3.- Tema: Com la vida es veu afectada quan la Fibromialgia (Fm) i/o la Síndrome de Fatiga Crònica (Sfc) arriben a ella
4.- Títol lliure.
5.- Extensió, un o dos folis, no més.
6.– Deu Enviar-se per e-mail en format document Word (no pdf) a l’adreça de correu avafi.secretaria@hotmail.com
7.- En el Assumpte del correu, poseu el Relat Avafi: “títol del relat”, (per a l’organització del nostre fitxer)
8.- Qui desitge participar, ha de firmar un full autoritzant la publicació, (si no la té, contacte amb Avafi en el correu citat i se li enviarà) i entregar-la junt amb el relat, FIRMADA PER LA PERSONA QUE HO ESCRIU.  Sense este full de consentiment, el relat no podrà ser publicat.
9.- Pot estar escrit en castellà o valencià. Per exigències del Projecte, tindran preferència de publicació els relats escrits en valencià
10.- Cada relat tindrà un número per orde d’entrada i es publicaran seguint este orde (per si no es poden publicar tots). A cada participant se li indicarà el seu número, per e-mail.
11.- Si alguna de les persones que escriuen no desitja que el seu nom es publique, ha d’indicar-ho i triar un pseudònim.
Es publicaran tants com càpien en el llibre, que constarà de les pàgines que el pressupost permeta.
L’ÚLTIM DIA PER A ENTREGAR EL RELAT ÉS EL 27 D’AGOST 2018

Els dubtes que sorgisquen sobre l’anterior, poden plantejar-les al correu citat.

Per Admin