Posts Tagged 'percepció'

Afrontament, Autoeficàcia en FM i SFC

Afrontament, Autoeficàcia en FM i SFC

AFRONTAMENT “Són els esforços cognitius i conductuals que canvien constantment per a controlar les demandes específiques externes i/o internes que carreguen o excedixen els recursos de la persona”.  Modes d’afrontament: 1-    Confrontació: accions directes 2-    Distanciament: separar-se de la situación 3-    Autocontrol: regular els sentiments i accions 4-    Busca de suport social: buscar consell, informació o comprensió. 5-    Acceptació de la responsabilitat: reconéixer la responsabilitat en el problema 6-    Fugida-evitació: de la situació d’estrés 7-    Planificació: esforços per a alterar …